Classes de dibuix i pintura

Informació i inscripcions a synectia@synectia.net


El sistema d'aprenentatge a E.S. es basa en la fusió de diferents mètodes, purament acadèmics o pràcticament intuïtius. Fent èmfasi en l'experimentació amb diferents tècniques, nobles o no, totes les activitats amb un objectiu comú: Conèixer les normes per aprendre saltant-se les.
A E.S. pots aprendre a dibuixar i pintar al teu ritme, sense importar el nivell o l'edat que tinguis. Aquí podràs iniciar-te en el dibuix o la pintura des de les primeres passes, o perfeccionar les tècniques que més t'interessin. Carbonet, grafit, pastel, pastel a l'oli, aquarel · la, oli, cretes, tintes, guaix ... Tu tries!


Dibuix per a adults:

- Habilitats de percepció- Línies de contorn, línies de relleu, estructures lineals.- Enquadrament, enfocament i encaix: Simplificació formal.- Mesuraments i estructuració geomètrica.- Ombrejat: Línia, taca, trama ...- Il · luminació- El cos humà: Apunts del natural, anatomia bàsica, figures de guix, retrat, autoretrat ...- Perspectiva bàsica- Composició: Ritmes, equilibris, moviment.- Experimentació, expressivitat, ideació.




Pintura per a adults:

- El color: Harmonies, contrastos, combinacions.- Barrejar els colors per aconseguir àmplies gammes.- Textures- Diferents suports i tècniques (Llenç, fusta, cartró, espàtula, empastaments, veladures ...)- Expressivitat, gest.- Abstracció i mimetisme.- Pintura del natural i composicions a partir de fotografies.- Retrat.



Classes de dibuix i pintura per a nens *:

- Experimentar amb diferents materials i textures, coneixeran noves formes d'expressió i es divertiran creant amb les seves pròpies mans.
- Desenvoluparan la seva creativitat, aprendran en un ambient lúdic i d'experimentació, en un espai de llibertat per al descobriment.
- Aprofitaran el temps d'oci, amb una activitat artística que serà el seu primer contacte amb la cultura.
- Les activitats plàstiques acompanyaran els més petits en el seu desenvolupament motor.
- Potenciant la curiositat del nen, aquest primer contacte amb la matèria artística ampliarà el seu llenguatge expressiu i l'ajudarà a canalitzar l'energia d'una forma positiva.
* Edats compreses entre els 5 i els 12 anys.



*************************************************************************************************************









El sistema de aprendizaje en E.S. se basa en la fusión de diferentes métodos, puramente académicos o prácticamente intuitivos. Haciendo énfasis en la experimentación con diferentes técnicas, nobles o no, todas las actividades con un objetivo común: Conocer las normas para aprender saltándoselas.

En E.S. puedes aprender a dibujar y pintar a tu ritmo, sin importar el nivel o la edad que tengas. Aquí podrás iniciarte en el dibujo o la pintura desde los primeros pasos, o perfeccionar las técnicas que más te interesen. Carboncillo, grafito, pastel, pastel al óleo, acuarela, óleo, cretas, tintas, gouache...Tu eliges!

Dibujo para adultos

- Habilidades de percepción
- Líneas de contorno, líneas de relieve, estructuras lineales.
- Encuadre, enfoque y encaje: Simplificación formal.
- Mediciones y estructuración geométrica
- Sombreado: Línea, mancha, trama...
- Iluminación
- El cuerpo humano: Apuntes del natural, anatomía básica, figuras de yeso, retrato, autorretrato..
- Perspectiva básica
- Composición: Ritmos, equilibrios, movimiento.
- Experimentación, expresividad, ideación.


Pintura para adultos

- El color: Armonías, contrastes, combinaciones.
- Mezclar los colores para conseguir amplias gamas.
- Texturas
- Diferentes soportes y técnicas (Lienzo, madera, cartón, espátula, empastes, veladuras...)
- Expresividad, gesto.
- Abstracción y mimetismo.
- Pintura del natural y composiciones a partir de fotografías.
- Retrato.


Clases de dibujo y pintura para niños

- Experimentarán con diferentes materiales y texturas, conocerán nuevas formas de expresión y se divertirán creando con sus propias manos.

- Desarrollarán su creatividad, aprenderán en
un ambiente lúdico y de experimentación,

en un espacio de libertad para el descubrimiento.

- Aprovecharán el tiempo de ocio, con una actividad artística que será su primer contacto con la cultura.

- Las actividades plásticas acompañarán a los más pequeños en su desarrollo motor.

- Potenciando la curiosidad del niño, este primer contacto con la materia artística ampliará su lenguaje expresivo y le ayudará a canalizar la energía de una forma positiva.


* Edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.